Υπηρεσίες

Πρώτα το περιβάλλον

Φροντίζοντας το περιβάλλον σχεδιάζουμε λύσεις για τις οποίες είμαστε υπερήφανοι

Τι προσφέρουμε

Η μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος, μας δίνει τη δυνατότητα να προφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε έργο περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Εκπόνηση Μελετών

Έχουμε τη συνδυασμένη γνώση, την εμπειρία και την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε τις πιο απαιτητικές περιπτώσεις.

Υπηρεσίες Συμβούλου Περιβάλλοντος

Οι διαχειριστές του έργου και οι εξειδικευμένοι μας επιστήμονες συνεργάζονται για να ολοκληρωθεί κάθε έργο.

Διαχείριση Αναπτυξιακών Έργων

Συνολικός περιβαλλοντικός έλεγχος του έργου κατά τις φάσεις του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της λειτουργίας.

Υπηρεσίες

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Περισσότερες από 200 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Περιβαλλοντική Διαχείριση Κατασκευής

Περιβαλλοντική Διαχείριση Κατασκευής

Υπηρεσίες συμβούλου Περιβάλλοντος στην κατασκευή μεγάλων έργων.

Περιβαλλοντική Διαχείριση Λειτουργίας

Περιβαλλοντική Διαχείριση Λειτουργίας

Υπηρεσίες συμβούλου Περιβάλλοντος στη λειτουργία μεγάλων έργων.

Υπηρεσίες συμβούλου σε έργα Σ.Δ.Ι.Τ.

Υπηρεσίες συμβούλου σε έργα Σ.Δ.Ι.Τ.

Υπηρεσίες συμβούλου σε έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)

Υπηρεσίες συμβούλου Αναπτυξιακών Έργων

Υπηρεσίες συμβούλου Αναπτυξιακών Έργων

Υπηρεσίες συμβούλου Περιβάλλοντος Αναπτυξιακών Έργων.

Ειδικά θέματα Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ειδικά θέματα Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε εξειδικευμένους τομείς.

Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικού Ελέγχου

Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικού Ελέγχου

Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου.

Μελέτες Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

Μελέτες Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

Εξειδίκευση στις Μελέτες Διαχείρισης Οικοσυστημάτων.

Μελέτες Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

Μελέτες Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

Εξειδίκευση στις Μελέτες Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.

Μελέτες Ανάπλασης και Έργων Πρασίνου

Μελέτες Ανάπλασης και Έργων Πρασίνου

Εξειδίκευση στις Μελέτες Ανάπλασης και Έργων Πρασίνου.

Δασικές Μελέτες

Δασικές Μελέτες

Μελέτες ορεινής υδρονομίας, διαχείρισης δασών κλπ.

Για κάθε έργο

Εμπιστευθείτε την καλύτερη ομάδα επαγγελματιών